Skip navigation

Rede de axuda para mulleres vítimas de violencia machista

Servizos dispoñibles para toda Galicia

Servizo de atención psicolóxica gratuíta concertado pola Secretaría Xeral de Igualdade co Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
Teléfono da coordinadora: 629 777 595
Horario de 10 a 13 h. e de 16 a 19 h.
papmvx@copgalicia.gal

Servizo telefónico de información e de asesoramento xurídico en materia de violencia machista 24/365
016
016-online@igualdad.gob.es

Número único de asistencia ante calquera tipo de emerxencia na Unión Europea 24/365
112